• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

หมีขอ(บินตุรง)

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  มีลักษณะคล้ายหมี คือมีขนยาวหนา เส้นขนหยาบมีสีดำ หน้าก็คล้ายหมี แต่ความจริงไม่ใช่สัตว์จำพวกหมี เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับชะมดหรืออีเห็น แต่ตัวโตกว่า รูปร่างอุ้ยอ้ายมีหางยาวสามารถใช้หางจับเกาะต้นไม้แทนมือได้เป็นอย่างดี                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  พบในอินเดีย พม่า ไทย อินโดจีน มาเลเซีย สุมาตรา ชวา บอร์เนียว สำหรับประเทศไทยพบทางภาคใต้ เป็นสัตว์กินผลไม้ และสัตว์เล็กๆ เช่น หนู กระรอก นก รวมทั้งหนอนและแมลง
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  เป็นสัตว์หากินกลางคืนมากกว่ากลางวัน กลางวันมักนอนตามโพรงไม้สูง ส่วนมากออกหากินตัวเดียว ชอบหากินอยู่ตามต้นไม้มากกว่าพื้นดิน หมีขอผสมพันธุ์ได้ตลอดปี ตั้งท้องนานประมาณ 92 วัน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว และอาจมีอายุยืนถึง 18 ปี                      
สถานภาพปัจจุบัน :
  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535                      
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เชียงใหม่ 18
สวนสัตว์สงขลา 10
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 7
สวนสัตว์สงขลา 1
สวนสัตว์ดุสิต 1
สวนสัตว์อุบลราชธานี 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร