• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  หมาไนเป็นสุนัขที่มีลำตัวค่อนข้างยาว มีสีน้ำตาลแกมแดง แก้มขาว คาง คอ และอกเป็นสีขาวเหลือง หูเล็ก หางเป็นพวงสวยงาม และกลิ่นไม่แรงเหมือนพวก Jackal หมาไนตัวเมียมีเต้านม 12–14 เต้า จัดเป็นสัตว์ที่หายาก                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  หมาไนพบในเอเชียใต้ลงไปจนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาค มีมากทางภาคใต้และตะวันตก หมาไนกินสัตว์เล็ก ๆ และผลไม้                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  หมาไนชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและช่วยกัน ล่าเหยื่อ เช่น อีเก้ง กวาง และสัตว์เล็ก ๆ ถ้าหาสัตว์อื่นกินไม่ได้ แม้แต่เสือ หมี กระทิงก็ล่ากิน เห่าหอนเหมือนสุนัขบ้าน อายุประมาณ 2 ปีจึงผสมพันธุ์ได้ ตั้งท้องนานประมาณ 2 เดือน ออกลูกครั้งละ 4–6 ตัว บางครั้งถึง 11 ตัว อายุยืนประมาณ 15 ปี                      
สถานภาพปัจจุบัน :
  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535                      
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เชียงใหม่ 2

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร