• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์อุบลราชธานี

สวนสัตว์อุบลราชธานี::เป็นศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่า

เป็นศูนย์เรียนรู้ว่าพฤกษศาสตร์

เพื่อรองรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับจังหวัดและภูมิภาคในอนาคต

 

สวนสัตว์อุบลราชธานี

องค์การสวนสัตว์ได้รับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วนาจำนวนา1,217 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นสวนสัตว์อุบลราชธานีโดยยังคงอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้คงไว้เพื่อการศึกษาและการพักผ่อนหย่อนใจ

สวนสัตว์อุบลราชธานีตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 12 กิโลเมตร ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านหนองมะเขือ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสวนสัตว์อุบลราชธานีคือ

-เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเพื่อการศึกษา และการขยายพันธุ์

-เพื่อให้ความรู้ในลักษณะห้องเรียนธรรมชาติ

-ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

-ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

-เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์จึงเน้นการออกแบบให้ผสมกลมกลืนไปกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการจัดส่วนแสดงสัตว์ประกอบด้วย ช้างสัตว์ ตระกูลกวาง ละมั่ง เก้ง ซึ่งจะปล่อยเลี้ยงในพื้นที่อย่างเป็นอิสระสัตว์กินเนื้อเสือสายพันธุ์ต่างๆ สัตว์ตระกูลลิง สัตว์ปีก ฯลฯ ซึ่งผู้เที่ยวชมสามารถชมสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างใกล้ชิด

องค์การสวนสัตว์มิได้มุ่งหวังให้สวนสัตว์อุบลราชธานี เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติของประชาชนทั่วไปเท่านั้นาหากแต่ยังมีแผนพัฒนาสวนสัตว์แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์แบบเป็นศูนย์วิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า ศูนย์เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต

 

อัตราค่าเข้าชม

ชาวไทย
-  ผู้ใหญ่ 100 บาท
-  เด็ก 20 บาท
-  ครู/ทหาร/ตำรวจ/นักศึกษา (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
***ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี***

ชาวต่างชาติ
- ผู้ใหญ่ 150 บาท
- เด็ก 70 บาท

ที่ตั้งและการเดินทาง::ติดต่อ สวนสัตว์อุบลราชธานี

112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 0-4541-2256 แฟกซ์ : 0-4541-2256

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร