• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกแต้วแล้วธรรมดา

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกันมาก ต่างกันที่ขนาดตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ตัวเต็มวัยมีหัวสีดำ เหนือตามีลายพาดขนาดกว้างสีน้ำตาล ลำตัวด้านบนสีเขียว ขนคลุมขนปีกด้านบนตะโพกและขนคลุมโคนหางด้านบนเป็นสีน้ำเงินสด ลำตัวด้านล่างเป็นสีเนื้อถึงน้ำตาลแดง คอหอยสีขาว ตรงกลางท้องและขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีแดง                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบที่ค่อนข้างโปร่ง ป่าไผ่ ป่าฟื้นตัว ตั้งแต่ระดับพื้นราบจนถึงระดับความสูง 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล อาจพบระหว่างอพยพได้ในสวนและป่าโกงกาง ในประเทศไทยพบได้ที่ภาคเหนือ และภาคใต้ทั้งหมด เทือกเขาของภาคตะวันออกและเทือกเขาที่กั้นภาคกลางตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ในประเทศไทยพบในป่าเบญจพรรณและขอบป่าฟื้นตัว ในระหว่างการอพยพช่วงที่ยังไม่ผสมพันธุ์นั้น นกอยู่ได้ในถิ่นที่อยู่หลายชนิด ตั้งแต่ป่าโกงกาง ในส่วนที่โล่ง ป่าแสม ป่าฟื้นตัวที่แน่นทึบ สวนที่มีความทึบ กระทั่งสวนกาแฟ หรือแม้แต่ในป่าต่ำและเขาเตี้ยก็สามารถพบนกชนิดนี้ได้ ระหว่างฤดูหนาวที่นกอพยพจะสามารถพบได้ในที่โล่งแม้แต่สนามหญ้าของสวนชนบท 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  อาศัยอยู่ได้ในป่าหลายสภาพ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าไผ่ สวนยางพารา ตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูง 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล พบอยู่โดดเดี่ยว หรือเป็นคู่ เคยมีการพบว่านกแต้วแล้วธรรมดาขยายพันธุ์ ทำรัง ตั้งแต่เดือนเมษายนในประเทศพม่า และยังพบไข่ในรังได้จนถึง 5 สิงหาคม นกจะทำรังเป็นรูปโดมบนพื้น พิงอยู่กับโครงสร้างอะไรสักอย่างที่แข็งเช่นฝั่งลำธารเล็กๆ และชอบทำรังในร่องระหว่างรากของต้นไม้ พบทำรังอยู่บนง่ามไม้สูง 60 เซนติเมตรจากพื้นดิน พบทำรังอยู่กับรากไทรที่ห้อยสูงจากพื้นดินประมาณ 4 เมตร เป็นนกที่หวงอาณาเขต และจะกลับมาทำรังที่เดิมทุกปี                      
สถานภาพปัจจุบัน : นกอพยพที่มาขยายพันธุ์ช่วงหน้าแล้งจะ พบน้อยมาก เป็นนกย้ายถิ่นเข้ามาทำรังวางไข่ในฤดูฝน นกแต้วแล้วธรรมดา จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535                      
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร