• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์ขอนแก่น

สวนสัตว์เขาสวนกวาง

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)

UPPER ESAAN WILD ANIMAL ADVENTURE PARK KHONKAEN – UDONTHANI

อยู่ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2552 เนื้อที่ 3,338 ไร่

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี เกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 ให้ดำเนินการโครงการเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศเดิมของป่าไม้และ สัตว์ป่า ทั้งนี้ให้แนวความคิดในการเป็นป่ากับชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคนอยู่กับป่า

ได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดขอนแก่น

รูปแบบเป็นสวนสัตว์เปิดในลักษณะอุทยานสัตว์ป่า (ADVENTURE PARK)

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นห้องเรียนสำหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการปลูกจิตรสำนึกในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจากอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี ไปยังนครเวียงจันทร์ หลวงพระบาง ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการนำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย พร้อมทำให้เป็น LANDMARK แห่งภาคอีสาน

อัตราค่าชม

ชาวไทย
-  ผู้ใหญ่ 100 บาท
-  เด็ก 20 บาท
-  ครู/ทหาร/ตำรวจ/นักศึกษา (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
***ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี***

ชาวต่างชาติ
- ผู้ใหญ่ 150 บาท
- เด็ก 70 บาท

ที่ตั้งและการเดินทาง::ติดต่อ อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)

เลขที่ 88 หมู่ 8 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (40280)

โทรศัพท์ : 086-4556340-41 โทรสาร: 086-4556342

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร