• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกปรอดดำ

   
   
ลักษณะทั่วไป : นกปรอดดำตัวค่อนข้างใหญ่ ขนตามตัวทั่ว ๆ ไปมีสีดำ มีปากและเท้าสีแดง พวกชนิดย่อย Strcssinanni มีหัวและคอสีขาวพบทางภาคตะวันออก ชนิดย่อย leucothorax มีหัวคอและอกสีขาวพบทางภาคเหนือ ทั้งสองชนิดนี้มีขนคลุมใต้โคนหางสีเทา
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในอินเดีย จีน ไหหลำ ไต้หวัน พม่า ไทย เขมร เวียดนาม ตังเกี๋ย ลาวและไทย ในประเทศไทยมีทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ อาหารของนกปรอดดำได้แก่ แมลง และผลไม้
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอยู่ตามป่า ซึ่งอยู่ค่อนข้างสูง หากินอยู่ตามยอดไม้ ร้องเสียงดัง "หวี - วิด" นกปรอดดำทำรังเป็นรูปจาน ด้วยใบหญ้าและเรียวไม้เล็ก ๆ บนกิ่งไม้
สถานภาพปัจจุบัน :  

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร