• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ตะพาบแก้มแดง

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นตะพาบที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศ ไทย กระดองยาวประมาณ ๑ ฟุต หนักประมาณ ๑๕ กิโลกรัม กระดองสีเทาเข้มมีจุดดำทั่วไป หัวสีเทานวลมีรอยเส้นสีดำตลอดตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงส่วนท้ายกระดอง มีสีแดงที่แก้มและข้างคอ ชนิดที่พบที่จังหวัดตากและกาญจนบุรีมีสีเข้มกว่าและไม่มีสีแดงที่แก้ม ตะพาบชนิดนี้มีจมูกยาว หางสั้น และมีแขนขาเล็ก
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในพม่า มาเลเซีย สุมาตรา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยพบบ้างที่จังหวัดตาก กาญจนบุรี และพบมากทางภาคใต้แถวชุมพร นครศรีธรรมราช ตะพาบแก้มแดงชอบกินปลา กบ เขียด ปู กุ้ง
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอยู่ในห้วยหนอง คลองบึงทั่วไป และมีชุกชุมตามลำธารบนภูเขา ออกไข่ครั้งละ 3-7 ฟอง
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร