• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ตะพาบนํ้าหัวกบ(กริวดาว หรือ กราวเขียว)

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นตะพาบที่มีขนาดใหญ่ รองลงมาจากตะพาบม่านลาย กระดองยาวประมาณ 1 เมตร มีน้ำหนักเกือบ 100 กิโลกรัม (80 -90 กิโลกรัม ) กระดองแบนเรียบสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีลาย เมื่อเล็กกระดองสีตองอ่อน มีจุดเป็นดวงสีเหลืองบนกระดอง จุดเหล่านี้จะหายไปเมื่อเมื่ออายุราว 7-8 ปี ตะพาบชนิดนี้มีหัวใหญ่ป้อมทู่ คอยาว ปากใหญ่ ฟันคม ตาเล็ก มือและเท้ามีผังผืดเต็มไปหมด มีเล็บ 3 นิ้ว ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ ออกไข่ริมตลิ่งเช่นเดียวกับตะพาบม่านลาย และออกไข่มากเช่นกัน
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบตั้งแต่ประเทศจีน อินเดีย พม่า อินโดจีน มาลเซีย สุมาตรา อินโดนีเซีย นิวกินี และฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยพบเกือบทุกภาคพบมากในจังหวัดตาก อยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช ตะพาบน้ำหัวกบชอบกินกบ เขียด ปู กุ้ง ปลา
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : มีนิสัยดุ ชอบอยู่ใต้น้ำนาน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากตะพาบชนิดนี้สามารถขับอ็อกซิเจนออกจากน้ำได้ตอนที่น้ำผ่านปากตรงคอ
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร