• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เต่าจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นเต่าน้ำจืดขนาดเล็ก กระดองหลังค่อนข้างแบน เกล็ดกระดองหลังนูนเป็นสันอยู่กลางหลัง เกล็ดที่ขอบกระดองเป็นหนามแหลมรอบตัว คล้ายจักรและจะหาย เมื่อโตเต็มวัยจะมีกระดองหลังโดยวัดจากเกล็ดเหนือต้นคอ พาดตามแนวกลางของความยาวกระดองหลังมาจรดที่ปลายเกล็ดเหนือโคนหางยาวประมาณ 20 เซนติเมตร
ถิ่นอาศัย, อาหาร : เต่าจักรถูกจัดอยู่ในกลุ่มเต่าน้ำจืดในประเทศไทยพบเต่าจักร เฉพาะในจังหวัดภาคใต้ นอกนั้นพบในมาเลเซีย สุมาตราและบอร์เนียว อาหารของเต่าจักรได้แก่ พืช ผลไม้ ลูกไม้และซากสัตว์
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : เต่าจักรมีการขยายเผ่าพันทางธรรมชาติน้อยมาก
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์นครราชสีมา 1
สวนสัตว์สงขลา 1
สวนสัตว์ดุสิต 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร