• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกลุมพูขาว

   
   
ลักษณะทั่วไป : นกลุมพูขาว อยู่ในวงศ์เดียวกับนกพิราบ มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 40 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน รูปร่างคล้ายนกพิราบ ขนบริเวณหัวและลำตัวสีขาว ปลายปีกและขนหางมีสีดำ
ถิ่นอาศัย, อาหาร : มีถิ่นอาศัยในกัมพูชา พม่า มาเลเซีย หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย สำหรับในประเทศไทยพบบริเวณเกาะทางด้านชายฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาหารได้แก่ ผลไม้ เมล็ดพืช
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนและเกาะกลาง ทะเล มักหากินอยู่รวมเป็นฝูงประมาณ 15 - 30 ตัว ยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ เป็นนกที่บินได้เก่งและบินเร็ว นกลุมพูขาวเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ วางไข่ ครั้งละ 1-2 ฟอง
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นนกประจำถิ่นที่พบบ่อยเฉพาะเกาะต่างๆทางภาคใต้ และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์ดุสิต 9
สวนสัตว์เชียงใหม่ 1
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1
สวนสัตว์สงขลา 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร