• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เต่าบึงหัวเหลือง(เต่าวัด, เต่าบัว)

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นเต่าขนาดใหญ่ เมื่อโตเต็มที่หนักถึง 12 กิโลกรัม เนื่องจากเต่าชนิดนี้คนชอบนำมาปล่อยในวัด บางคนจึงเรียกว่า “เต่าวัด” เต่าชนิดนี้เมื่อตอนยังเล็กกับโตแล้วมีความแตกต่างกันมาก จึงทำให้เรียกผิดกันได้บ่อย ๆ เมื่อตอนยังเล็ก กระดองกลมคล้ายใบบัวสีเขียวเข้ม จึงมักเรียกเต่าระยะนี้ “เต่าบัว” เมื่อค่อย ๆโตขึ้นกระดองทรงกลมจะค่อย ๆเปลี่ยนเป็นยาวรีขึ้น พร้อมกับสีเขียวเข้มค่อย ๆเปลี่ยนเป็นสีดำ จึงมักเรียกเต่าระยะนี้ว่า “ เต่าหม้อ” ซึ่งอาจเป็นเพราะกระดองสีดำคล้ายกับก้นหม้อ หัวของเต่าชนิดนี้เมื่อยังเล็ก เป็นสีเขียวมีแถบสีเหลือง มีจุดขาวเล็กกระจายทั่วไป เมื่อโตขึ้น หัวมีสีเหลืองมากขึ้น และมักพบตามบึงจึงเรียกว่า “เต่าบึงหัวเหลือง” เต่าชนิดนี้มีพังผืดระหว่างนิ้วที่ช่วยในการว่ายน้ำด้วย
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบมากทางภาคกลางของประเทศ เต่าชนิดนี้ยังมีในอินโดจีน และมาเลเซียอีกด้วย เต่าบึงหัวเหลืองชอบกินพืช ผัก ผลไม้ และกินหนอน แมลง เป็นบางครั้ง
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึงทั่วไป เต่าชนิดนี้วางไข่ครั้งละ 4 - 6 ฟอง
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร