• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกลุมพูเขียว

   
   
ลักษณะทั่วไป : นกลุมพูอยู่ในวงศ์เดียวกับนกเขา เป็นนกค่อนข้างใหญ่ ขนาดลำตัวประมาณ 43 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ขนตอนบนที่ปีก หลังและหางด้านนอกมีสีเขียวปนเทาเป็นเงาวาวสวยงาม ขนตอนล่างที่อกและด้านล่างของลำตัวเป็นสีเทา ขนคลุมใต้โคนหางมีสีน้ำตาลแดง คอขาว หัวและปากเทา เท้าแดง มีวงขาวขอบตา
ถิ่นอาศัย, อาหาร : นกลุมพูมีถิ่นกำเนิดในอินเดีย อันดามัน นิโคบาร์ส จีน ไหหลำ ตังเกี๋ย ซุนดาส์ ฟิลิปปินส์ นิวกินี ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย สำหรับประเทศไทยมีทั่วไปเกือบทุกภาค นอกจากภาคกลาง เป็นนกกินผลไม้ อาหารจึงได้แก่ ผลไม้สุก และลูกไม้ชนิดต่างๆ
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : นกลุมพูปกติชอบอยู่เป็นฝูงเหมือนนก เปล้าทั่วไป บางครั้งพบอยู่ตัวเดียวหรือพบอยู่เป็นคู่ในฤดูผสมพันธุ์ ชอบอยู่ตามป่าโปร่งซึ่งเป็นป่าต่ำ เป็นนกที่บินได้เก่งและบินเร็ว เป็นนกชอบหลบตัวอยู่ตามพุ่มไม้ ชอบหากินตามต้นไม้ ไม่ชอบลงดินนอกจากลงกินน้ำหรือกินดินโป่ง นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ช่วงฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝน ทำรังหยาบ ๆ ด้วยกิ่งไม้แห้ง รังอยู่สูงจากพื้นดินไม่มากนัก วางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นนกประจำถิ่นพบได้น้อย และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร