• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เต่านา (เต่าสามสัน)

   
   
ลักษณะทั่วไป : รูปร่างของเต่านาเหมือนเต่าทั่วไป แต่มีขนาดเล็ก หนักประมาณครึ่งกิโลกรัม กระดองสีน้ำตาลอ่อน หัวดำมีลายสีขาวเป็นเส้นใหญ่จากจมูกผ่านนัยน์ตาตอนบนและจากปากผ่านนัยน์ตา ตอนล่าง มีลายขาวที่แก้มด้วย ลายเส้นขาวใหญ่นี้เป็นจุดเด่นของเต่าชนิดนี้ ผิวหนังทั่วไปและขามีสีเทาดำ
ถิ่นอาศัย, อาหาร : ในประเทศไทยพบทั่วไปทุกภาค เต่านาเป็นเต่าไม่ชอบกินพืชผัก แต่ชอบกินหอย ปู กุ้ง แมลงต่างๆ และปลาเล็กๆ
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : เป็นเต่าขี้ตื่นกลัว ไม่ชอบคน ถ้าเห็นคนจะหยุดนิ่งเฉยๆ ไม่กระดุกกระดิก หดหัวอยู่ในกระดอง ชอบอยู่ในกระดอง ชอบอยู่ตามแม่น้ำลำคลองที่มีโคลนตม หรืออยู่ตามห้วยหนองบึงทั่วไป และเนื่องจากเป็นเต่าที่พบทั่วไปตามท้องนา ที่มีน้ำ จึงเรียกกันว่า “เต่านา”
สถานภาพปัจจุบัน : -

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร