• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกแว่นสีเทา (นกแว่นเหนือ)

   
   
ลักษณะทั่วไป : นกแว่นสีเทาเป็นนกขนาดกลางถึงใหญ่ มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 55 -75 เซนติเมตร มีขนทั่วตัวสีเทาน้ำตาล คือสีพื้นเป็นสีน้ำตาลไหม้ มีจุดขาวเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ทำให้ดูเป็นสีออกเทา มีแว่นรูปไข่ที่ปีกและหาง ซึ่งแว่นนี้เป็นสีม่วงแดงเหลือบเขียว ตัวผู้มีขนหงอนสีเทาน้ำตาลเล็กน้อยและมีเดือยข้างละ 2 อัน ส่วนตัวเมียไม่มีขนหงอนและเดือย และแว่นมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีหางยาวเหมือนกัน และขามีสีเทา
ถิ่นอาศัย, อาหาร : นกแว่นสีเทามีถิ่นกำเนิดบริเวณเทือก เขาหิมาลัย สิกขิม อัสสัม พม่า ไทย เวียดนาม ลาว ตังเกี๋ย สำหรับประเทศไทยมีทางภาคเหนือของประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นอาจพบทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน นกแว่นสีเทากินทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ กินเมล็ดพืช ข้าวเปลือก ใบไม้ ใบหญ้าที่ระบัดขึ้นมาใหม่ ผลไม้ ตัวหนอน และแมลงต่าง ๆ รวมทั้งสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ตามพื้นดิน
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยตามป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบ เขา ในระดับความสูง 600 - 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล หากินตอนกลางวันตามพื้นดินที่ค่อนข้างรกทึบ ชอบหลบซ่อนตัวและอยู่เป็นคู่ นกแว่นสีเทาผสมพันธุ์ช่วงปลายฤดูหนาวต่อฤดูร้อน อาจจับคู่กันตลอดชีวิต ชอบทำรังใต้ซุ้มกอหญ้า หรือขุดดินเป้นแอ่งเล็กๆ เอาใบไม้รองรังไว้ ออกไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่สีนวล ตัวเมียจะฟักไข่หลังจากออกไข่ฟองสุดท้ายแล้ว ระยะฟักไข่ 21 วัน ลูกนกแรกเกิดเมื่อขนแห้งก็สามารถยืนและเดินตามพ่อแม่ไปหาอาหารได้
สถานภาพปัจจุบัน : ใกล้สูญพันธุ์ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์สงขลา 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร