• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการปันน้ำใจให้เพื่อน

โครงการปันน้ำใจให้เพื่อนเป็นโครงการหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เที่ยวชมสวนสัตว์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสวนสัตว์ ซึ่งจะเป็นหนทางในการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เห็นความสำคัญของชีวิตสัตว์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจที่ดีงามต่อไปในอนาคต

สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ

1. เข้าชมสวนสัตว์ทั้ง 5 สวน ในสังกัดขององค์การฯ ฟรี 1 ปี (สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์สงขลา)
2. ติดรายชื่อผู้อุปถัมภ์สัตว์บริเวณหน้าส่วนจัดแสดง และ สยช.
3. รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการอุปถัมภ์ ทางเว็บไซต์ และสยช.
4. รับส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
- ร้านหนังสือดอกหญ้า รับส่วนลด 10%
- ร้านนายอินทร์ รับส่วนลด 10%

วิธีการสมัคร

• เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
• กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม(เลือกสัตว์ที่ต้องการอุปถัมภ์)
• ค่าสมัครสมาชิก
   อุปถัมภ์เลี้ยงดูสัตว์เป็นรายปี
   สัตว์ประเภทกินพืชเป็นอาหาร 100 บาท
   สัตว์ประเภทกินเนื้อเป็นอาหาร 200 บาท
• จ่ายเป็นเงินสด ณ ที่รับสมัคร

สมัครและขอรายละเอียดได้ที่

สวนสัตว์ดุสิต
71 ถนนพระราม5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กทม.
โทร.0-2282-7111-3 โทรสาร. 0-2282-6125

สวนสัตว์เชียงใหม่
100 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. 0-5322-1179 โทรสาร. 0-5322-2283

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3829 -8188-9 โทรสาร . 0-3829 – 8272

สวนสัตว์นครราชสีมา
111 หมู่ 1 ถนนนครราชสีมา – ปักธงชัย กม.10 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4435-7354-6

สวนสัตว์สงขลา
189 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. 0-7433-6038 โทรสาร. 0-7433-6040

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร