• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  เป็นลิงรูปร่างอ้วนสั้น หางสั้นมากจนดูเหมือนกับไม่มีหาง เมื่อมีอายุมากหน้าจะเป็นสีแดง ก้นแดง หน้าท้องมีขนน้อย ขนตามตัวมีสีเทาออกแดง ขนบนหัวจะขึ้นวนเป็นก้นหอย ขนที่แก้มชี้ไปทางหลังและคลุมหูไว้                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  ลิงชนิดนี้พบใน อัสสัม ธิเบต อินโดจีน จีน และมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบทุกภาค กินผัก ใบไม้อ่อน ผลไม้ เมล็ดพืช สัตว์เล็กๆ รวมถึงแมลง                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ หากินตอนกลางวัน เป็นลิงที่หากินตามพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ ชอบอยู่ป่าทึบมากกว่าป่าโปร่ง และพบทั้งป่าสูงและป่าต่ำ เวลาตกใจวิ่งจะขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็ว ลิงเสนเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 3-4 ปี ระยะตั้งท้องนาน 146 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว และมีอายุยืนกว่า 20 ปี                      
สถานภาพปัจจุบัน :
  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เชียงใหม่ 2
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 2
สวนสัตว์นครราชสีมา 2
สวนสัตว์ดุสิต 2

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร