• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป :
  มีหัวขนาดใหญ่ หูยาว สูงประมาณ 1.5 เมตร ลำตัวมีสีหลากหลายเช่น สีเทา น้ำตาล ดำ ส่วนที่ใต้ท้องมีสีขาว                      
ถิ่นอาศัย, อาหาร :
  พบในทวีปแอฟริกา อาหารของลาคือหญ้า และเมล็ดพืช                      
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :
  ลาผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2 ปี ออกลูกครั้งละ 1 ตัว มีอายุยืนราว 10 ปี
สถานภาพปัจจุบัน : -

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร