• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกแว่นสีน้ำตาล (นกแว่นใต้)

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ มีรูปร่างและขนาดคล้ายนกแว่นสีเทาแต่เล็กกว่า คือมีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 56 - 76 เซนติเมตร สีทั่วตัวออกเป็นสีน้ำตาล แว่นมีสีเขียวอมเหลืองเหลือบม่วงแดง และจำนวนแว่นดูจะมีมากกว่านกแว่นสีเทา ขามีเดือยข้างละ 2 เดือย ตัวเมียไม่มีเดือย ขาสีเทา ตัวผู้หางอาจยาวกว่า 25 เซนติเมตร หัวมีพุ่มหงอนเป็นขนสั้นๆ สีเขียวแกมน้ำเงิน ผิวหน้ามีสีส้ม และจะมีหงอนยาวกว่านกแว่นสีเทา
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในไทย แหลมมลายู สุมาตรา บอร์เนียว ในประเทศไทยพบเฉพาะภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปตลอดแนวแหลมมลายู นกแว่นสีน้ำตาลชอบหากินตามพื้นดิน อาหารได้แก่ ข้าวเปลือก เมล็ดพืช ใบไม้อ่อน ใบหญ้า ผลไม้ ตัวหนอน แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ลูกกบ ลูกเขียด
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอยู่ในป่าทึบที่มีต้นไม้หนาแน่น หรือป่าไผ่ ชอบหลบซ่อนตัว ปกติไม่ค่อยเห็นตัว ชอบอยู่ตัวเดียว หรือเป็นคู่ เวลามีศัตรูหรือสิ่งรบกวน มักจะวิ่งหลบซ่อนตามพุ่มไม้มากกว่าบินหนี ตอนกลางคืนจะจับคอนนอนตามกิ่งไม้ นกแว่นสีน้ำตาลผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อน อาจมีการจับคู่กันแบบผัวเดียวเมียเดียวตลอดชีวิต ทำรังด้วยการขุดดินเป็นแอ่งเล็กๆ ใต้ซุ้มต้นไม้ รองรังด้วยใบไม้แห้ง วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่สีนวล มีระยะฟักไข่นาน 21 วัน ลูกนกแรกเกิดมีขนอุยปกคลุมทั่วตัว และเดินตามแม่ไปหาอาหารได้ทันที โดยมีพ่อนกคอยระวังภัยอยู่ใกล้ๆ
สถานภาพปัจจุบัน : มีแนวโน้มที่ใกล้จะสูญพันธุ์ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร