• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกหกเล็กปากแดง

   
   
ลักษณะทั่วไป : นกหกเล็กปากแดงเป็นนกแก้วขนาดเล็กมาก มีขนาดความยาวลำตัวเพียง 14 เซนติเมตร ตัวสีเขียวสด ด้านใต้ท้องสีเขียวอมเหลือง หัวสีสดกว่าลำตัว ปากและหลังส่วนท้ายหรือสะโพกมีสีแดงหรือแสด ตัวผู้มีสีน้ำเงินฟ้าจาง ๆ ที่คอด้านหน้า ส่วนตัวเมียสีเขียวคล้ายตัวผู้ แต่ไม่มีสีฟ้าใต้คางหรือคอด้านหน้า
ถิ่นอาศัย, อาหาร : นกหกเล็กปากแดงมีถิ่นกำเนิดในอินเดีย พม่า ไทย จีน ตังเกี๋ย ฮ่องกง อันดามันและอินโดเนียเซีย สำหรับประเทศไทยมีทั่วไปทุกภาค ในประเทศไทยมีสองชนิด ชนิดปากดำพบเฉพาะภาคใต้จนถึงมาเลเซียและอินโดนีเซีย ชนิดปากแดงหายาก แต่มีทั่วไปทุกภาคในประเทศไทย ตลอดจนถึงจังหวัด ชุมพร และระนอง รวมทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย นกชนิดนี้กินผลไม้ เมล็ดพืช ผลไม้เปลือกแข็ง และน้ำหวานจากดอกไม้ เวลากินผลไม้ หรือน้ำหวานจะห้อยหัวลงจิกกิน
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบห้อยหัวลง แม้แต่เวลานอนก็ห้อยหัวลง ชอบเกาะอยู่ตามต้นไม้ ไม่ค่อยออกบิน พบตามป่าทั่วไป ตามป่าโปร่งบริเวณชายป่า ตามสวนผลไม้ใกล้ ๆ ป่า ชอบอยู่เป็นฝูงตามต้นไม้ ใช้ปากปีนป่าย อยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็กๆ ประมาณ 5 - 10 ตัว นกหกเล็กปากแดงผสมพันธุ์ตั้งแต่หน้าหนาวถึงหน้าร้อน เจาะต้นไม้ผุ ๆ ให้เป็นโพรงเพื่อเข้าไปวางไข่ หรือวางไข่ในโพรงไม้ที่มีอยู่เดิม มักเลือกโพรงไม้ที่ไม่สูงจากพื้นดินมากนัก วางไข่ครั้งละ 3 - 4 ฟอง
สถานภาพปัจจุบัน : ใกล้สูญพันธุ์ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร