• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร

          สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร จำนวน ๑ งาน

          ราคากลางของงานปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  281,489.45 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร