• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งนิติกร 3 (3-6) ฝ่ายงานคดีและวินัย สังกัดสำนักกฎหมาย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์
*** ตำแหน่ง นิติกร 3 (3-6) 
ฝ่ายงานคดีและวินัย สังกัดสำนักกฎหมาย
องค์การสวนสัตว์
คุณวุฒิ ป.ตรี 
- สาขานิติศาสตร์

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ***

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 - 24 พ.ค. 2560  
ในวันและเวลาราชการ
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กทม.
โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร