• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เต่าหวาย เต่าบ้าน

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นเต่าน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง หนักประมาณ ๑๒ กิโลกรัม กลางหลังกระดองมีสันกลางเห็นได้เด่นชัด มองดูคล้ายเส้นหวาย และอาจด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกว่า “เต่าหวาย” ส่วนหัวมีสีน้ำตาลอ่อนและมีลายหรือจุดสีส้ม จึงทำให้ดูเหมือนว่าหัวเต่าชนิดนี้มีสีออกสีส้ม ขาสีน้ำตาลมีจุด ปนสีส้มเล็กน้อย ผิวหนังสีขาวนวล และมีกระดองสีน้ำตาล ตามวัดที่มีเต่ามักเป็นเต่าชนิดนี้ และเนื่องจากหัวเต่าชนิดนี้มีสีออกส้ม บางคนจึงเรียกว่า “เต่าวัดหัวแดง”
ถิ่นอาศัย, อาหาร : บริเวณที่ราบต่ำในประเทศไทยพบทั่วไปทั้งภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ นอกจากนี้ยังพบในพม่า อินโดจีน และมาเลเซีย เต่าหวายกินพืช ผัก ผลไม้ เป็นส่วนมาก กินสัตว์ได้เป็นบางครั้ง
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอยู่ตามแม่น้ำลำคลอง หนองบึงทั่วไป โดยเฉพาะภาคกลางพบมาก เป็นเต่าไม่ชอบขึ้นมาอยู่บนบก
สถานภาพปัจจุบัน : -

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร