• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1 และ 2)

งานพัสดุฯ สวนสัตว์ดุสิต ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 และได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซด์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร