• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ลงวันที่   ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย นั้น 

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด (ดังแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร