• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง

   
   
ลักษณะทั่วไป : สีลำตัวคล้ายคลึงกับนกหัวขวานสามนิ้ว หลังทองมาก เมื่อดูในธรรมชาติจึงจำแนกได้ค่อนข้างยาก แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันคือนกหัวขวานสี่นิ้วหลังทองมีขนาดใหญ่กว่านกหัว ขวานสามนิ้วหลังทอง มีปากใหญ่และหนากว่า มี 4 นิ้ว มีเส้นสีดำ 2 เส้นลากจากมุมปากไปข้างคอ และล้อมรอบแถบสีขาวตรงบริเวณใต้ตา กระหม่อมและพุ่มหงอนขนของตัวผู้มีสีแดง ส่วนตัวเมียเป็นสีดำมีลายจุดสีขาวกระจาย
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในอินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และฟิลิปปินส์ อาหารได้แก่ แมลงและตัวหนอน น้ำหวานของดอกไม้ โดยเฉพาะดอกทองหลางป่า ดอกกาฝาก และดอกงิ้วป่า
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : อาศัยอยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าชายเลน และป่ารุ่น มักพบอยู่เป็นคู่ หรือเป็นครอบครัว มักส่งเสียงร้องตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงที่บินระหว่างต้นไม้ บินได้ค่อนข้างเร็วและตรง มักเกาะต้นไม้ตามลำต้นในระดับต่ำก่อน แล้วค่อยกระโดดไปรอบ ๆ ต้นขึ้นไปยังระดับที่สูงกว่า มักอยู่ที่ระดับความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลนกหัวขวานสี่นิ้วหลังทองมีพฤติกรรมใช้ปากเคาะต้นไม้ให้เกิด เสียงกังวาน ซึ่งเราสามารถได้ยินเสียงเคาะนี้ได้แม้จะอยู่ในระยะไกลในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะ ได้ยินบ่อยมาก เข้าใจว่าเป็นการประกาศอาณาเขตและดึงดูดเพศตรงข้าม นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทั้งสองเพศจะช่วยกันขุดเจาะโพรงทำรังตามต้นไม้ที่มีเนื้ออ่อน ปากโพรงมักเป็นรูปรีหรือไข่มากกว่าวงกลม มักใช้โพรงเดิมเป็นประจำทุกปี ทั้งสองเพศช่วยกันฟักไข่โดยเข้าฟักพร้อมกันหรือผลัดกันฟัก ไข่สีขาว รังมีไข่ 4-5 ฟอง ระยะฟักไข่ 16-17 วัน
สถานภาพปัจจุบัน : -

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร