• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง จ้างออกแบบพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์สงขลาโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ลงวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น    

ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด (ดังแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร