• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด (ดังแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร