• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                           ตามประกาศสวนสัตวืเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 6 ราย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร