• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                             ตามประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 6 ราย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร