• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นเต่ามีขนาดค่อนข้างเล็ก กระดองบนสีดำ หรือมีสีน้ำตาลปนบ้าง กระดองล่างสีขาวอมเหลือง หรืออมเขียว ผิวหนังเป็นสีขาวแต่แขนขามีสีเทา หัวด้านบนเป็นสีดำและมีเส้นสีเหลืองผ่านจากจมูกไปที่คอ ผ่านตอนบนของนัยน์ตา และผ่านขอบปากบน ที่ปากล่าง คอ ตา หู มีสีนวลเหลือง ที่กระดองล่างแบ่งกลางออกเป็นสองส่วน ปิดได้ทั้งด้านหน้าและหลัง เป็นเต่าชนิดเดียวที่เก็บหัวหาง แขนขา ไว้ในกระดองได้หมด โดยเมื่อมองจากด้านท้องจะไม่เห็นส่วนอื่นใดยื่นออกมา
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในอินเดีย อินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยพบมากแถวภาคกลางและภาคใต้ เต่าหับกินพืช ผัก ผลไม้ ปลา หอย ปู กุ้ง
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึงทั่วไป ชอบอยู่บนบกมากกว่าอยู่ในน้ำ ชอบหมกตัวอยู่ตามกอหญ้า เต่าหับผสมพันธุ์ในน้ำ แต่วางไข่บนบก ปีหนึ่งวางไข่หลายครั้ง ทว่าวางไข่ครั้งละ 2-3 ฟองเท่านั้น
สถานภาพปัจจุบัน : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์นครราชสีมา 6
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1
สวนสัตว์สงขลา 1
สวนสัตว์สงขลา 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร