• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3-6) เลขที่ตำแหน่ง 0157 สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ ช่วยปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวศิรินทรา รัตนาภูผา ได้ 71.50 คะแนน

หมายเหตุ

1.ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การสวนสัตว์ หากไม่มาตามวัน และเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร