• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกหัวขวานใหญ่สีเทา

   
   
ลักษณะทั่วไป : จัดเป็นนกหัวขวานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ร่างกายส่วนใหญ่เป็นสีเทา คอหอยและคอด้านล่างมีสีเนื้อ ตัวผู้บริเวณแก้มมีแถบสีแดง คอหอยและคอด้านล่างมีสีแดงจาง ตัวเมียไม่มีแถบและสีแดงดังกล่าว
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในอินเดียตอนเหนือ จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และเกาะปาลาวัน ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค อาหารได้แก่ แมลงโดยเฉพาะตัวหนอนและตัวอ่อนของด้วงเจาะเนื้อไม้
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : อาศัยอยู่ทั้งในป่าโปร่งและป่าทึบ มักพบอยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ประมาณ 3-10 ตัว หากินตามต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม่เคยพบหากินตามพื้นดิน นกหัวขวานใหญ่สีเทาจะแยกกันเกาะตามต้นไม้ที่ขึ้นใกล้กัน และติดต่อกันด้วยเสียงร้องและเสียงเคาะไม้ เวลาบินมันจะบินเหนือระดับยอดไม้ด้วยการกระพือปีกช้า ๆ ทั้งฝูงจะบินตามกัน โดยมีจ่าฝูงบินนำ มักอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังตามโพรงของต้นไม้ขนาดใหญ่ มักเป็นต้นที่มีเนื้อไม้อ่อน เช่น ต้นสมพง รังมีไข่ 3-4 ฟอง ไข่สีขาว ทั้งสองเพศช่วยกันขุดเจาะโพรง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้เวลาฟักไข่ 24-25 วัน
สถานภาพปัจจุบัน : -

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร