• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศจัดซื้อเครื่องวัดค่าเคมีคลินิกในเลือดสัตว์บนแถบทดสอบ จำนวน 1 เครื่อง

สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจัดซื้อเครื่องวัดค่าเคมีคลินิกในเลือดสัตว์บนแถบทดสอบ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่สวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 เมษายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 043-306424 งานพัสดุ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร