• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

เปิดรับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น

เปิดรับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๔ อัตรา

๑. ตำแหน่ง ลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ปฏิบัติงานช่างโยธา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่ง ลูกจ้างรายวันองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๓. ตำแหน่ง ลูกจ้างรายเดือนโครงการส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ปฏิบัติงานฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๓๑๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๔. ตำแหน่ง ลูกจ้างรายวันโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว อัตราค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร