• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (3-6) ฝ่ายอำนวยการ สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
*** ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายอำนวยการ สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
องค์การสวนสัตว์
คุณวุฒิ ป.ตรี 
- สาขารัฐศาสตร์
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาสังคมศาสตร์
- สาขาบริหารธุรกิจ
- สาขาการจัดการ
- สาขาเศรษฐศาสตร์

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ***

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 ก.พ. 2560 - 10 มี.ค. 2560 
ในวันและเวลาราชการ
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กทม.
โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร