• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง การจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการร้านค้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

                       ด้วยสวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการร้านค้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่   จำนวน ๒ ร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารเดอะซู (The Zoo) และร้านค้าบริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงโชว์สัตว์ โดยมีข้อกำหนดเสนอเข้าดำเนินกิจการ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

                                     ๑. ร้านอาหารเดอะซู (The Zoo)                            ราคาเริ่มต้นเดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท

                                     ๒. ร้านค้าบริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงโชว์สัตว์         ราคาเริ่มต้นเดือนละ   ๕,๐๐๐.- บาท 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร