• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์ปจะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามรายการ ดังนี้

                             1. อาหารสัตว์ประเภทที่ 1 : กล้วยน้ำว้า                                                           จำนวน 1,173,790.- บาท

                             2. อาหารสัตว์ประเภทที่ 2 : ผัก ผลไม้และนมสด                                               จำนวน 4,664,324.- บาท

                             3. อาหารสัตว์ประเภทที่ 3 : เนื้อสัตว์                                                               จำนวน 4,462,722.- บาท

                             4. อาหารสัตว์ประเภทที่ 4 : อาหารแห้ง วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสำเร็จรูป        จำนวน 1,187,198.- บาท

                             5. อาหารสัตว์ประเภทที่ 5 : หญ้าสดและหญ้าแห้ง                                              จำนวน 1,897,750.- บาท

                             6. อาหารสัตว์ประเภทที่ 6 : ต้นไผ่และหน่อไผ่                                                    จำนวน   756,300.- บาท

                             7. อาหารสัตว์ประเภทที่ 7 : ต้นไผ่และหน่อไผ่                                                    จำนวน     86,800.- บาท

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร