• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                สวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ 14,228,881.- บาท ตั้่งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร