• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้้ที่ผ่านการสอบเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน สำนักอนุรักษ์และวิจัย 4 อัตรา

1.ตำแนห่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รับจำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 นางสาวศิริประภา วรรณศิริ

อันดับที่ 2 นายรัฐวิทย์ สราวุธวินัย (ขึ้นบัญชีสำรองไว้ 1 ปี)

2.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานขับรถ รับจำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 นายกมล ทาท่าหว้า

อันดับที่ 2 นายจตุรงค์ ตรีศักดิ์ (ขึ้นบัญชีสำรองไว้ 1 ปี)

3.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานวิจัยและงานบำรุงสัตว์ รับจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสวนสัตว์เชียงใหม่

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 นางสาวนงนภัส พูลสง่า

อันดับที่ 2 นางสาวจารุวรรณ กลมเกลียว (ขึ้นบัญชีสำรองไว้ 1 ปี)

4.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานวิจัย รับจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสวนสัตว์สงขลา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 นางสาวสุวรรณา ดือราแมหะยี

อันดับที่ 2 นางสาววาทินี จุทอง (ขั้นบัญชีสำรองไว้ 1 ปี)

ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 ทั้ง 4 รายมารายงานตัวในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานองค์การสวนสัตว์ เวลาตั้งแต่ 8.30 - 15.30 น.

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร