• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อปืนยิงยาสลบพร้อมลูกดอก  ลงวันที่   13  มกราคม  2560 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  2  ราย นั้น  ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร