• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ

ผู้ที่สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือก คือ

นายติวานนท์ แสงศรี 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว มารายงานตัวในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานองค์การสวนสัตว์ เวลาตั้งแต่ 08.30 - 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวองค์การสวนสัตว์ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร