• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการจัดส่งเครื่องดื่มประเภทน้ำดื่ม เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์ 6 แห่ง ครั้งที่ 2

                     องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้จัดส่งเครื่องดื่มประเภทน้ำดื่ม  เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์ 6 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ได้ที่องค์การสวนสัตว์ สำนักการเงินและทรัพย์สินฝ่ายพัสดุ  ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์  2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวันทำการ  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 2827111 - 3 ต่อ 142 หรือ 146,148 หรือทางเว็บไซต์ www.zoothailand.org.                            

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร