• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัด สำนักอนุรักษ์ และวิจัย 4 อัตรา

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

1.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน (ป.โท) ปฏิบัติงานด้านการจัดสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

หมายเลขประจำตัวสอบ 1.นางสาวศิริประภา วรรณศิริ

หมายเลขประจำตัวสอบ 2.นายศราวุธ แพะขุนทด

หมายเลขประจำตัวสอบ 3.นายภาคิน สุชาตานนท์

หมายเลขประจำตัวสอบ 4.นางสาวสุพัฒตรา ส่งเสริม

หมายเลขประจำตัวสอบ 5.นายรัฐวิทย์ สราวุธวินัย

หมา่ยเลขประจำตัวสอบ 6.นายเสถียรพงษ์ ขาวหิด

2.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานขับรถ รับจำนวน 1 อัตรา

หมายเลขประจำตัวผู้สอบ 7. นายจตุรงค์ ตรีศักดิ์

หมายเลขประจำตัวผู้สอบ 8. นายกมล ทาท่าหว้า

3.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานวิจัยและงานบำรุงสัตว์ รับจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หมายเลขประจำตัวผู้สอบ 9. นางสาวนงนภัส พูลสง่า

หมายเลขประจำตัวผู้สอบ 10. นางสาวจารุวรรณ กลมเกลียว

4.ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติงานวิจัย รับจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสวนสัตว์สงขลา จ.สงขลา

หมายเลขประจำตัวสอบ 11. นางสาวสุวรรณา ดือราแมหะยี

หมายเลขประจำตัวสอบ 12. นางสาววาทินี จุทอง

กำหนดการสอบ

วันที่ 27 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิ้งด้านล่าง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร