• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศจัดหาผู้ประกอบการบริการเช่ารถเข็นเด็ก, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ ภายในสวสัตว์ดุสิต

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจัดหาผุ้ประกอบการบริการเช่ารถเข็นเด็ก, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ ภายในสวนสัตว์ดุสิต ระยะเวลาประกอบการ ๑ ปี โดยมีกำหนดยื่นซองเสนอผลตอบแทน ณ กองอำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ขอเชิญท่านที่สนใจขอดูรายละเอียดเอกสาร และซื้อเอกสารเสนอผลตอบแทน ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๘ หรือ www.dusit@zoothailand.org

    ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • Stroller.pdf
 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร