• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ส่งมอบความสุขให้เด็กๆ เที่ยวฟรีในงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมรับของขวัญ และชมกิจกรรมมากมาย

       วันนี้ (14 ม.ค.) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปฏิบัติงานแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมคณะผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เปิดสวนสัตว์ให้เด็กๆเข้าชมฟรีและมอบของขวัญของรางวัลให้เด็กๆ มากมาย ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ นิทรรศการการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  การเขียนเรียงความ “หนูทำดีตามรอยพ่อ” การแสดงภาพวาด “พ่อหลวงในดวงใจ” ฯลฯ กิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติและการแสดงบนเวที “เด็กดี..ตามรอยพ่อ”การละเล่นพื้นบ้าน และซุ้มบริการอาหารฟรี
      นายอรรถพร เปิดเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 
      นอกจากนี้เด็กๆยังได้ชมความน่ารักของเสือจากัวร์ดำ ชมช้างเล่นน้ำ พาเหรดเพนกวิน พาเหรดนกกาบบัว ให้อาหารฝูงละมั่ง ยีราฟ แรดขาว ม้าลาย ฯลฯ  ในช่วงพลบค่ำชมกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ คือ “เขาเขียว ไนท์ ซาฟารี” นำชมมิติใหม่ของการชมชีวิต และพฤติกรรมสัตว์ป่าในเวลากลางคืน ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ฝูงกวางดาว กวางป่า เนื้อทราย เสือโคร่ง สิงโต ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี สอบถาม โทร 038-318444

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร