• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ รวมพลังต่อต้านทุจริต !!!


องค์การสวนสัตว์ ต่อต้านการทุจริต !!!
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ ลานอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (รศ. น.สพ. ปานเทพ รัตนากร) และคณะกรรมการ รวมทั้ง
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ ถวายคำสัตย์ปฎิญาณต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
แสดงจุดยืนของพนักงานและลูกจ้างทุกระดับว่า "องค์การสวนสัตว์ รวมพลังต่อต้านทุจริต"

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร