• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ส่งมอบความสุขให้เด็กๆ เที่ยวฟรีในงานวันเด็กแห่งชาติ

      นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปฏิบัติงานแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี ปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ฉลองวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ให้เด็กๆเข้าชมสวนสัตว์ฟรี โดยเด็กๆต้องมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตร หรือเด็กที่แสดงบัตรนักเรียนหรือใส่เครื่องแบบนักเรียน

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมรับของขวัญมากมายภายในงาน ประกอบด้วย

นิทรรศการ “ยุวกษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9”
การเขียนเรียงความ “หนูทำดีตามรอยพ่อ”
วาดภาพระบายสี “พ่อหลวงในดวงใจ”
กิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติและการแสดงบนเวที “เด็กดี..ตามรอยพ่อ”
ชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ และนิทรรศการ รัชกาลที่ 9 “สวนพระราชา”
เกมส์การละเล่นพื้นบ้าน และซุ้มบริการอาหารฟรี

      นายอรรถพร กล่าวต่อว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

      นอกจากนี้เด็กๆยังได้ชมความน่ารักของเสือจากัวร์ดำ ชมช้างเล่นน้ำ พาเหรดเพนกวิน พาเหรดนกกาบบัว ให้อาหารฝูงละมั่ง ยีราฟ แรดขาว ม้าลาย ฯลฯ ในช่วงพลบค่ำชมกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ คือ “เขาเขียว ไนท์ ซาฟารี” นำชมมิติใหม่ของการชมชีวิต และพฤติกรรมสัตว์ป่าในเวลากลางคืน ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ฝูงกวางดาว กวางป่า เนื้อทราย เสือโคร่ง สิงโต ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถาม

tel: 038-318444

facebook:http://www.facebook.com/kkopenzoo

website: www.kkoopenzoo.com

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร