• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างรายเดือนสังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าเป็นลูกจ้างรายเดือน
สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ
จำนวน 3 ราย ดังนี้

1 นายติวานนท์ แสงศรี
2 นางสาวสุกัณญา ณีวันกูล
3. นางสาวกรณัฏฐ์ มนตรี
 

กำหนดสอบคัดเลือก
****วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560****
เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)
เวลา 10.00 - 11.00 น. สอบวัดสมรรถนะประจำตำแหน่ง (40 คะแนน)
เวลา 11.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (30 คะแนน)
ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสวนสัตว์ ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบไฟล์ฺ

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร