• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ที่สวนสัตว์ดุสิต

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ที่สวนสัตว์ดุสิต โดย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายเบญจพล นาคประเสริฐ และ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุเมธ กมลนรนาถ และ นายสุริยา แสงพงค์ พร้อมผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ และ สวนสัตว์ดุสิต ให้การต้อนรับ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร