• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลประกวดภาพถ่าย

รางวัลการประกวดภาพถ่ายประเภทที่ 1 สำหรับมืออาชีพ

รางวัลการประกวดภาพถ่ายประเภท 2 สำหรับมือสมัครเล่น

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000บาท และเกียรติบัตร

คุณรุ่งทิพย์ ไชยเรือง (ชื่อภาพ "ลีลาการโพสท่า" สถานที่ถ่ายภาพ "สวนสัตว์ดุสิต")

รางวัลที่ 2เงินรางวัล 3,000บาท และเกียรติบัตร

คุณพรนิภา เหมาพร (ชื่อภาพ "พลังแห่งความรัก" สถานที่ถ่ายภาพ "สวนสัตว์ดุสิต")

รางวัลที่ 3เงินรางวัล 2,000บาท และเกียรติบัตร

คุณสมชาย รุ่งพฤกษา (ชื่อภาพ "นกกระจอกเทศ" สถานที่ถ่ายภาพ "สวนสัตว์ดุสิต")

รางวัลชมเชยเงินรางวัล 1,000บาท และเกียรติบัตร

คุณกรรณิกา ปรีชา(ชื่อภาพ "เห็นแววตาเธอแล้วหลงรัก" สถานที่ถ่ายภาพ "สวนสัตว์เปิดเขาเขียว")

 

ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน ดังนี้ครับ
๑. ท่านวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี ๒๕๕๒
๒. ท่านชูศักดิ์ วรพิทักษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย 
๓. ท่านชวาล คูร์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยี ทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔. ท่านทวีชัย เจาวัฒนา บรรณาธิการศูนย์ภาพเนชั่น กรรมการมูลนิธิภาพถ่าย แห่งประเทศ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร